O spoločnosti

Naša spoločnosť sa zaoberá predajom nových a predvádzacích vozidiel priamo od importérov resp. zástupcov značiek. Naše mnohoročné skúsenosti s importom a exportom vozidiel nás priviedli k medzinárodným obchodným zoskupeniam, ktorých výhodou sú realizované objemy obchodov a na ne sa viažuce výhodnejšie podmienky pri kúpe automobilov v porovnaní s jednotlivým samostatným dílerom.

Väčšina našich cenových ponúk býva spravidla obmedzená časom alebo počtom kusov z dôvodu tzv. "výpredajových" bonusov importérov.

Ďaľej naša spoločnosť ponúka službu vyhľadania konkrétnych vozidiel podľa prianí našich zákazníkov. Určite poznáte situácie keď importér oznámil, že práve toto vozidlo, ktoré ste si Váš zákazník práve vybrali sa nenachádza na sklade a musí sa zadať do výroby a Vám zostáva možnosť čakať 2 až 3 mesiace. Keďže na sklade nebolo k dispozícii požadované vozidlo a kvôli dlhej čakacej dobe na výrobu tohto automobilu ste Vy prišli o zákazníka, ktorý nakoniec nedobrovoľne skončil u konkurencie. My Vám ponúkame pomoc v podobe vyhľadania takéhoto automobilu v relatívne krátkom čase a zároveň za konkurencieschopnú cenu.

Pri medzinárodnom obchode s vozidlami je potrebné poznať viacero existujúcich predpisov a prejsť celou radou legislatívnych procesov, ktorých absolvovanie zvyčajne vyžaduje nemalé úsilie zamestnancov firmy a skracuje čas v práci využitý efektívne, preto všetky úkony spojené s vybavením slovenských technických preukazov vybavíme za Vás. Vy dostanete auto pripravené priamo na ďalší predaj.